Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

Outdoorová reklama

Kvalita

Kladen stále se zvyšující důraz na kvalitu ploch, zejména na jejich umístění, vlastní provedení konstrukce a průběžný servis. Z pohledu umístění hraje klíčovou roli lokalita, nasměrování plochy a výhledová vzdálenost. Osvětlení nejen prodlužuje dobu, po kterou reklamní panel může oslovovat cílovou skupinu a to na 24 hodin denně, ale také výrazným způsobem zvyšuje kvalitativní vjem ze shlédnuté reklamy. Pravidelný častý servis je v dnešní době čím dál důležitější vzhledem k vysoké technice komplexnosti moderních reklamních nosičů. Pouze průběžnými kontrolami a servisem je možné předejít negativním efektům způsobeným jakýmkoli poškození ploch, např. v důsledku klimatických podmínek či vandalismu.

Dynamizace

Pohyblivá venkovní reklama zvyšuje efektivitu reklamního sdělení více než čtyřnásobně. K tomuto závěru dospěla studie společnosti Capital Communications provedená v USA. Není proto překvapivé, že stále více venkovních reklamních nosičů je pohyblivých nebo zahrnuje pohyblivé elementy. Často bývá využita technologie tri – vision prizma případně technologie scroll, které v určitých časových intervalech mění reklamní motivy na daném panelu. V poslední době se rovněž objevují otáčivé reklamní nosiče, které nesou 3 reklamní plochy. Tyto otáčivé nosiče tak dokážou zasáhnout 360ti stupňový úhel pohledu.

Kreativita

Se zvyšující se kvalitou a velikostí reklamních konstrukcí roste i možnost ve větší míře využívat nestandardních kreativních prvků ve venkovní reklamě. Ve snaze zvýšit dopad a zapamatovatelnost svojí reklamy stále více zadavatelů využívá různých 2D i 3D nástaveb na reklamní panely, světelných efektu atp.