Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

CLV na golfových hřištích

Golfy.jpg

Specifikace CLV na golfech

  • formát 120 x 180 cm
  • umístění: parking, příjezdová cesta do areálu, příchod k recepci, příchod k jamkám, u kluboven
  • možnosti jednostranné i oboustranné prezentace
  • síťový prodej
  • termíny reklamních kampaní:
  • měsíční 1. - 28. den příslušného měsíce
  • 14- ti denní : 1. - 14. den příslušného měsíce
  • 15. - 28. den příslušného měsíce