Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

B1

32.jpg

Nosiče, které sleduje 81% všech cestujících v metru

  • 33 nejvíce frekventovaných stanic, celkem 49 eskalátorových tunelů
  • vysoká zapamatovatelnost jednotlivých kampaní
  • síťový prodej, rovnoměrné rozložení kampaně z hlediska tras a stanic (síť 50 ks, celkem 26 sítí )
  • pozitivní vnímání nosičů
  • negativní vztah k těmto nosičům mají necelá 3 % Pražanů