Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

Televizní reklama

 

Agentura Honey Bunny doporučuje komunikaci směrem ke klientům formou sponzorských vzkazů v médiích!

Kvalitní komunikace v médiích patří mezi základní předpoklady úspěchu na trhu zboží i služeb. Díky své schopnosti ovlivnit poptávku hrají média významnou roli motoru, který dokáže pohánět celou ekonomiku. Mediální trh představuje jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících součástí ekonomiky. Televize, rozhlas, tisk, internet, venkovní reklama, ... nabízí rostoucí množství různých komunikačních příležitostí, cílových skupin a účinků. Efektivní využití médií předpokládá podrobnou znalost dat o sledovanosti, poslechovosti či čtenosti, kvalitní know-how a velké zkušenosti. Pro zadavatele reklamy je tak jedním z rozhodujících faktorů úspěšné komunikace úzká spolupráce s kvalifikovanými subjekty, specializovanými na optimální využití reklamního prostoru médií.

Sponzoring
Maximálně 15 sec. vzkazy před a po pořadu obsahující motiv s logem, doplněný údajem o sponzorovaném pořadu. Výhodou je jich umístění těsně před nebo po sponzorovaném pořadu, tedy mimo reklamní blok, kde si nekonkurují s žádným dalším produktem.
Reklamní agentura Honey bunny s.r.o. nabízí svým klientům mediální prostor na televizních stanicích v naši nabídce.